Öppettider: kl. 08:00 – 17:00

Tidbokning/rådgivning.     0151-52 54 00 eller e-tjänster på 1177.se

Se öppetider Tidbokning/rådgivning

Vi hjälper dig som har:

  • Led- och muskelbesvär
  • Rehabilitering efter skador och operationer
  • Smärtlindring
  • Avspänning och stresshantering

Vi kan även erbjuda recept på fysisk aktivitet FaR.

Angående hjälpmedel hänvisas till fliken ”Hjälpmedel”.

Magnus Filén, sjukgymnast

Amanda Carselid, fysioterapeut

Du når sjukgymnasten via Tele: 0151-52 54 00 knappval 2.