Öppettider: kl. 08:00 – 17:00

Tidbokning/rådgivning.     0151-52 54 00 eller e-tjänster på 1177.se

Se öppetider Tidbokning/rådgivning

Rehabkoordinatorn är lots och stöd för patienten, har samordnande funktion mellan vårdcentral, sjukvård och rehabilitering – samt är kontakt mot aktörer runt patienten (försäkringskassan, arbetsförmedling och socialtjänst). Vi på vårdcentralen arbetar aktivt i TRIS-modellen (Tidig Rehabilitering I Samverkan).

Med utgångspunkt från individens behov och vilja skapas lösningar som förhindrar och förkortar långtidsfrånvaron. 

  • Individuellt anpassade åtgärder och riktade insatser som möjliggör en snabbare rehabilitering. 
  • Medicinskt och mentalt anpassat stöd under processen som underlättar tillfrisknandet  
  • Utfärdande av en rehabiliteringsplan
  • Kan vid behov hjälpa patienten att samverka med t ex arbetsgivare   
  • Arbetar för kostnadseffektiva insatser dvs ge passande stöd i rätt tid och därmed höja hälsa och arbetsförmågor

Vid ohälsa som är arbetsrelaterad hänvisas till att prata med din chef och vända er till företagshälsovården i första hand.

Leg arbetsterapeut/rehab koordinator Annica Karlsson som du når via TeleQ 0151-52 54 00 knappval 4.