Öppettider: kl. 08:00 – 17:00

Tidbokning/rådgivning.     0151-52 54 00 eller e-tjänster på 1177.se

Se öppetider Tidbokning/rådgivning

Arbetsterapeuten arbetar med människor i alla åldrar med hälsoproblem som begränsar eller riskerar att begränsa aktivitets- och arbetsförmågan i det dagliga livet.

Annica Karlsson arbetar med:

  • Utredning och bedömning av aktivitets- och arbetsförmåga
  • Strategier för att få balans och fungerande vanor i dagliga livet
  • Hand- och armrehablilitering samt utprovning av skenor och ortoser
  • Hjälpmedel – utprovning och träning
  • Anpassning av aktivitet och miljö
  • Demensutredningar

Du når arbetsterapeuten via Tele: 0151-52 54 00 knappval 4