Öppettider: kl. 08:00 – 17:00

Tidbokning/rådgivning.     0151-52 54 00 eller e-tjänster på 1177.se

Se öppetider Tidbokning/rådgivning

Till oss kan du vända dig för att få hjälp med:

  • Omläggning av sår.
  • Bedömning av utslag och eksem.
  • Suturtagning
  • Injektioner
  • Vaccinationer
  • Blodtryckskontroller
  • Livsstilsråd
  • Recept på fysisk aktivitet
  • Utredning och utskrivning av inkontinenshjälpmedel.

Besök hos distriktssköterska eller sjuksköterska bokas via telefon 0151-52 54 00.