Öppettider: kl. 08:00 – 17:00

Tidbokning/rådgivning.     0151-52 54 00 eller e-tjänster på 1177.se

Se öppetider Tidbokning/rådgivning

För att boka en tid till läkare ringer du först primärvårdsmottagningen och Astma/KOL-sköterskan utför kontroller och spirometri för astma- och allergipatienter och för patienter med KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). Du träffar astma/KOL-sköterskan genom remiss från läkare.