Öppettider: kl. 08:00 – 17:00

Tidbokning/rådgivning.     0151-52 54 00 eller e-tjänster på 1177.se

Se öppetider Tidbokning/rådgivning

Välkommen till BVC på Familjecentralen! Vi kan barn och förstår föräldrar. På BVC möter du specialister på barns hälsa och vi anpassar oss efter varje familjs behov. 

Alla barn i åldern 0-6 år erbjuds besök för hälsokontroller, vaccinationer och läkarbesök enligt Barnhälsovårdens riktlinjer. 

Vi arbetar också med föräldrastöd både enskilt och i grupp. Det är en stor och omvälvande upplevelse att bli förälder och därför är vår önskan att ni föräldrar ska känna er trygga och få stöd i er föräldraroll. 

Alla besök sker efter överenskommen tid. Välkommen att kontakta oss:

Christina Grönlund, distriktssköterska
0151-52 54 24

Marie Lidåker, distriktssköterska
0151-52 54 26

Telefontid mån – fre 08.00-09.00
Tidsbokning mån – fre 08.00-17.00