Sjukgymnast

Vi hjälper dig som har:

  • Led- och muskelbesvär
  • Rehabilitering efter skador och operationer
  • Smärtlindring
  • Avspänning och stresshantering

Vi kan även erbjuda recept på fysisk aktivitet FaR.

Angående hjälpmedel hänvisas till fliken ”Hjälpmedel”.

Magnus Filén, sjukgymnast

Amanda Carselid, fysioterapeut

Du når sjukgymnasten via TeleQ 0151-52 54 00 knappval 2.

Är mottagningen stängd hänvisar vi till Sjukvårdsupplysningen. Vid livshotande tillstånd och större olycksfall, ring 112 och tillkalla ambulans.

1177 Vårdguiden