Rehabkoordinator

Rehabkoordinatorn är lots och stöd för patienten, har samordnande funktion mellan vårdcentral, sjukvård och rehabilitering – samt är kontakt mot aktörer runt patienten (försäkringskassan, arbetsförmedling och socialtjänst). Vi på vårdcentralen arbetar aktivt i TRIS-modellen (Tidig Rehabilitering I Samverkan).

Med utgångspunkt från individens behov och vilja skapas lösningar som förhindrar och förkortar långtidsfrånvaron. 

  • Individuellt anpassade åtgärder och riktade insatser som möjliggör en snabbare rehabilitering. 
  • Medicinskt och mentalt anpassat stöd under processen som underlättar tillfrisknandet  
  • Utfärdande av en rehabiliteringsplan
  • Kan vid behov hjälpa patienten att samverka med t ex arbetsgivare   
  • Arbetar för kostnadseffektiva insatser dvs ge passande stöd i rätt tid och därmed höja hälsa och arbetsförmågor

Vid ohälsa som är arbetsrelaterad hänvisas till att prata med din chef och vända er till företagshälsovården i första hand.

Leg arbetsterapeut/rehab koordinator Annica Karlsson 0151-52 54 32. Telefontid fredagar 8.15-9.15. Röstbrevlåda finns och jag lyssnar av och vid behov tar kontakt när möjlighet ges.

 

 

 

 

Är mottagningen stängd hänvisar vi till Sjukvårdsupplysningen. Vid livshotande tillstånd och större olycksfall, ring 112 och tillkalla ambulans.

1177 Vårdguiden