Kurator/leg psykoterapeut

Vi hjälper till med:

  • Krisreaktion och trauma
  • Oro och ångest
  • Nedstämdhet och depression
  • Stress och sömnproblem

 

Du kan ringa oss eller boka

telefontid till oss via https://www.1177.se/Sormland/

 

Kurator Camilla Klevbrant

Tel.0151-52 54 29 

Måndag och tisdag 08.00-08.30

 

Leg psykoterapeut Liselotte Elén

Tel. 070-235 59 70

Torsdagar 08.00-08.30

 

Kurator Fredrika Wallin

Tel. 0151-52 54 08

Fredagar 08.00-08.30

 

 

 

Är mottagningen stängd hänvisar vi till Sjukvårdsupplysningen. Vid livshotande tillstånd och större olycksfall, ring 112 och tillkalla ambulans.

1177 Vårdguiden