Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten arbetar med människor i alla åldrar med hälsoproblem som begränsar eller riskerar att begränsa aktivitets- och arbetsförmågan i det dagliga livet.

Annica Karlsson arbetar med:

  • Utredning och bedömning av aktivitets- och arbetsförmåga
  • Strategier för att få balans och fungerande vanor i dagliga livet
  • Hand- och armrehablilitering samt utprovning av skenor och ortoser
  • Hjälpmedel – utprovning och träning
  • Anpassning av aktivitet och miljö
  • Demensutredningar

Du når Annica  på 0151-52 54 32. Telefontid måndagar 8.15-9.15.

Röstbrevlåda finns och jag lyssnar av och vid behov tar kontakt när möjlighet ges.

 

Är mottagningen stängd hänvisar vi till Sjukvårdsupplysningen. Vid livshotande tillstånd och större olycksfall, ring 112 och tillkalla ambulans.

1177 Vårdguiden