Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten arbetar med människor i alla åldrar med hälsoproblem som begränsar eller riskerar att begränsa aktivitets- och arbetsförmågan i det dagliga livet.

Annica Karlsson arbetar med:

  • Utredning och bedömning av aktivitets- och arbetsförmåga
  • Strategier för att få balans och fungerande vanor i dagliga livet
  • Hand- och armrehablilitering samt utprovning av skenor och ortoser
  • Hjälpmedel – utprovning och träning
  • Anpassning av aktivitet och miljö
  • Demensutredningar

Du når arbetsterapeuten via TeleQ 0151-52 54 00 knappval 4

 

Är mottagningen stängd hänvisar vi till Sjukvårdsupplysningen. Vid livshotande tillstånd och större olycksfall, ring 112 och tillkalla ambulans.

1177 Vårdguiden