Samordningssköterska

För äldre och multisjuka i primärvård

I syfte att ge äldre och multisjuka förutsättningar att behålla sin hälsa, självbestämmande och intergritet har Vingåkers vårdcentral en sjuksköterska med detta uppdrag.

Trygghet i vardagen och en lättåtkomlig kontakt med vården för den äldre sjuke och dennes närstående är målet.

Samordningssköterskan når du på 070-222 94 93.

Uppdraget innebär att:

  • Identifiera personer med behov
  • Bedöma behovet
  • Planera och skapa en plan
  • Agera
  • Följa upp

Samordningssköterskan kommer att vara en fast kontakt för den äldre patienten med särskilda behov men också den samordnade kontakten vid samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården samt vid kontakt med avdelningarna på sjukhuset.

Är mottagningen stängd hänvisar vi till Sjukvårdsupplysningen. Vid livshotande tillstånd och större olycksfall, ring 112 och tillkalla ambulans.

1177 Vårdguiden