Minnesmottagning

pussel

All belastning på kropp eller själ kan ge minnessvårigheter. Därför börjar alltid en minnesutredning med en allmän hälsoundersökning, en s k steg 1-utredning. Den syftar till att kontrollera om det finns någon annan kroppslig eller psykisk förklaring än demens till det nedsatta minnet.

Steg 1-utredning genomförs här på vårdcentralen av vårt demensteam, bestående av läkare, sjuksköterksa, arbetsterapeut. Om misstanke om demenssjukdom kvarstår efter utredning kan patienten remitteras till minnesenheten.

 

Är mottagningen stängd hänvisar vi till Sjukvårdsupplysningen. Vid livshotande tillstånd och större olycksfall, ring 112 och tillkalla ambulans.

1177 Vårdguiden