Primärvårdsmottagning

Primärvården är den första vårdnivån med ett övergripande och samordnande ansvar, som vid behov remitterar till andra specialister för utredning och vård.

Din naturliga kontaktväg till oss är via telefon. Ring på telefon 0151-52 54 00, mellan klockan 7.00 – 17.00 och boka en telefontid. Vi använder ett automatiskt telefonuppringningssystem. Lyssna på meddelandet och följ instruktionerna och sedan ringer en sjuksköterska upp dig på avtalad tid.

Du når oss även på https://kontakt.minavardkontakter.se/mvk/login/login.xhtml

 

Är mottagningen stängd hänvisar vi till Sjukvårdsupplysningen. Vid livshotande tillstånd och större olycksfall, ring 112 och tillkalla ambulans.

1177 Vårdguiden