Hjärtsviktsmottagning

När du besöker hjärtsviktsmottagningen

I besöket hos oss ingår information om hjärtsviktens troliga orsaker. Vi pratar om anatomi, fysiologi, symtom och faktorer som påverkar ditt dagliga liv. Vi tittar också närmare på vad du kan göra för själv, egenvård som förbättrar din hälsa.

 Hjärtsviktsmottagningen har som mål att:

–   minska dina besvär.

–   öka din livskvalitet.

–   du ska få ökad kunskap om din sjukdom.

–   förebygga komplikationer.

–   minska ditt behov av sjukhusvård.

Är mottagningen stängd hänvisar vi till Sjukvårdsupplysningen. Vid livshotande tillstånd och större olycksfall, ring 112 och tillkalla ambulans.

1177 Vårdguiden