Barnavårdscentral BVC

Välkommen till BVC på Familjecentralen! Vi kan barn och förstår föräldrar. På BVC möter du specialister på barns hälsa och vi anpassar oss efter varje familjs behov. 

Alla barn i åldern 0-6 år erbjuds besök för hälsokontroller, vaccinationer och läkarbesök enligt Barnhälsovårdens riktlinjer. 

Vi arbetar också med föräldrastöd både enskilt och i grupp. Det är en stor och omvälvande upplevelse att bli förälder och därför är vår önskan att ni föräldrar ska känna er trygga och få stöd i er föräldraroll. 

Alla besök sker efter överenskommen tid. Välkommen att kontakta oss:

Marie Lidåker, distriktssköterska
0151-52 54 26 

Telefontid mån – fre 08.00-09.00
Tidsbokning mån – fre 08.00-17.00

Är mottagningen stängd hänvisar vi till Sjukvårdsupplysningen. Vid livshotande tillstånd och större olycksfall, ring 112 och tillkalla ambulans.

1177 Vårdguiden