Distriktssköterska och sjuksköterska

 Till oss kan du vända dig för att få hjälp med:

  • Omläggning av sår.
  • Bedömning av utslag och eksem.
  • Suturtagning
  • Injektioner
  • Vaccinationer
  • Blodtryckskontroller
  • Livsstilsråd
  • Recept på fysisk aktivitet
  • Utredning och utskrivning av inkontinenshjälpmedel.

Besök hos distriktssköterska eller sjuksköterska bokas via telefon 0151-52 54 00.

Är mottagningen stängd hänvisar vi till Sjukvårdsupplysningen. Vid livshotande tillstånd och större olycksfall, ring 112 och tillkalla ambulans.

1177 Vårdguiden