Diabetesmottagning

diabetes

Vi erbjuder Dig med diabetes mellitus kontakt med vår diabetessköterska Marie som arbetar i samråd med våra distrikstsläkare här på vårdcentralen. Vi erbjuder Dig planerade tidsbeställda årskontroller där vi har provtagning och rådgivning.
Vi arbetar med uppföljande verksamhet och har även samarbete med dietist.

Du når Marie via telefon 0151- 52 54 00

Är mottagningen stängd hänvisar vi till Sjukvårdsupplysningen. Vid livshotande tillstånd och större olycksfall, ring 112 och tillkalla ambulans.

1177 Vårdguiden