Avgifter

Från och med 1 januari 2017 är besök på vårdcentralen kostnadsfria. Uteblivna besök debiteras med 300 kronor.

För att se aktuella avgifter följ länken nedan:

http://www.1177.se/Sormland/Regler-och-rattigheter/Patientavgifter-i-Sormland/

Privat hälsoundersökning

Vi erbjuder även privat hälsoundersökning med omfattande provtagning som kostar 1900 kronor + 500 kronor om man önskar ett PSA-prov.  För mer information och  tidsbokning ring 0151-52 54 00.


Vaccinering
Hepatit A vaccinering vuxen 460:-, t o m 15 år 410:-
Hepatit B vuxen 420:-, barn t o m 15 år 370:-
Hepatit A + B (Twinrix) vuxen 550:-, barn t o m 15 år 450:-
TBE-vaccination (fästingspruta) vuxen 345:-, åldern 0-19 år 230:-

Intyg
Intyg inställd resa 375:-
Intyg innehav av läkemedel eller behandlingsmedel inför en resa 375:-

Hjälpmedel och träningskort

Hjälpmedel (t ex stödstrumpor och handledsstöd) träningskort för självträning på vårdcentralen betalar man som patient enligt aktuell prislista.

Är mottagningen stängd hänvisar vi till Sjukvårdsupplysningen. Vid livshotande tillstånd och större olycksfall, ring 112 och tillkalla ambulans.

1177 Vårdguiden