Astma/KOL-mottagning

Astma/KOL-sköterskan utför kontroller och spirometri för astma- och allergipatienter och för patienter med KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). Du träffar astma/KOL-sköterskan genom remiss från läkare.

Är mottagningen stängd hänvisar vi till Sjukvårdsupplysningen. Vid livshotande tillstånd och större olycksfall, ring 112 och tillkalla ambulans.

1177 Vårdguiden