Aktuellt

 

Provtagning för HIV

Hiv idag är inte som igår. Alla har rätt att testa sig för hiv utan att ge någon närmare förklaring.

Hivtestet är alltid gratis. Vill du testa dig för hiv? Fråga på din vårdcentral- de hjälper dig.

Läs mer på http://www.hividag.se/ 

 

 

Utföra vårdärenden på nätet med e-legitimation eller Bank-Id

Nu kan du som patient själv gå in och boka eller avboka tider på vårdcentralen för blodtryckskontroll, injektioner, suturborttagning, påfyllnadsdos TBE samt Hepatit-vaccin, provtagning (ej drog- eller alkoholprov), telefontid till läkare (för provsvar, remissvar eller vid frågor om medicinering) samt sjukgymnastik.

http://www.1177.se/Sormland/Tema/E-tjanster/Kontakta-din-mottagning/Kontakta-din-mottagning-via-natet/

 

 

 

Är mottagningen stängd hänvisar vi till Sjukvårdsupplysningen. Vid livshotande tillstånd och större olycksfall, ring 112 och tillkalla ambulans.

1177 Vårdguiden