Administration

Ledning

Verksamhetschef Anders Rödström

Du når mig på telefonnummer 0151-52 54 17, Anders.Rodstrom@regionsormland.se

Sekreterare

På Vingåkers Vårdcentral arbetar tre medicinska sekreterare med journalskrivning, post-, faktura- och remisshantering, IT-koordinering, information och sociala medier.

Vi som arbetar här heter Lis, Jenny och Annika.

 

 

Är mottagningen stängd hänvisar vi till Sjukvårdsupplysningen. Vid livshotande tillstånd och större olycksfall, ring 112 och tillkalla ambulans.

1177 Vårdguiden