Administration

Ledning

Verksamhetschef Linda Björling, mail linda.bjorling@dll.se

Du når mig på telefonnummer 0151-52 54 17.

Sekreterare

På Vingåkers Vårdcentral arbetar fyra medicinska sekreterare med journalskrivning, post-, faktura- och remisshantering, IT-koordinering, information och sociala medier.

Vi som arbetar här heter Lis, Jenny och Annika.

 

 

Är mottagningen stängd hänvisar vi till Sjukvårdsupplysningen. Vid livshotande tillstånd och större olycksfall, ring 112 och tillkalla ambulans.

1177 Vårdguiden